Информация за товаро-обезопасителни средства

Информация за товаро-обезопасителни средства

Транспортираният материал трябва да бъде правилно позициониран и обезопасен по време на транспорт. Трябва да бъдат взети впредвид следните въздейсващи фактори върху товара:

По дължина на товара – Спиране и тръгване на превозното средство

Напречно – завиване на превозното средство

Вертикално – Неравности на пътната настилка

Следното изображение унагледява описаните по-горе

При поставянето на товаро-обезопасителните средства се взима впредвид горе описаните величини и точките на закрепване, нужни за безопасния транспорт.

Тяга на товарно-обезопасителни средства

 

Триене при плъзгане

При триене при плъзгане от μ=0.3 е нужна сила от 300 кг, за да се премести товар от 1000 кг.

Стойности на триене при плъзгане

Триене при плъзгане                 сухо                 мокро                 мазно
Дърво върху дърво              0,20-0,50               0,20-0,25              0,05-0,15
Бетон върху дърво              0,30-0,60               0,30-0,50              0,10-0,20
Метал върху дърво              0,20-0,50               0,20-0,25              0,02-0,10
Метал върху метал              0,10-0,25               0,10-0,20              0,01-0,10

Колкото по-висока е стойността на триенето при плъзгане, толкова по-добре.