Информация за укрепващи колани

Укрепващите колани са изработени от синтетични влакна (предимно от полиестер) и всеки трябва задължително да бъде придружен от четлив етикет.

При укрепващите колани от две части – (къса част с тресчотка за пристягане и свободен край с кука) трябва и двете части задължително да имат еднаква сила на опън.

Етикетите на укрепващите колани за товари носят полезна информация за техническите им параметри, затова при избор на колан следните характеристики имат важно значение в зависимост от приложението на колана  производителя е длъжен да отрази следната информация върху двете части на укрепващия колан:

  • Задължително указание – Да не се използва за повдигане!
  • SHF Standard Hand Force   –  това е нормалната сила, която човек може да приложи с ръка към  тресчотката (стойност 50 daN е приета за стандартна ръчна сила и е достигната при тест).
  • STF Standard Tension Force – стандартната сила (от 500 daN в този етикет), която тресчотката създава при пряко опъване на колана. Самият товар определя нужната сила на натягане на тресчотката STF.
  • LC (Lashing capacity) – допустимата сила на опън на системата; това е усилието, което системата „кука-колан-тресчотка-колан-кука” издържа при движение на превозното средство.
  • PES (Polyester) = син етикет
  • Eластичност на колана – не повече от 7% съгласно DIN EN 12195-2. Колкото по-малка е еластичността на укрепващия колан, толкова по-сигурно е укрепен товара.
  • Фирма производител – Europrotec GmBH
  • Дата на производство
  • EN12195-2

Важно за превозвачите:

Наличието на етикет е задължително условие според европейския стандарт EN 12195-2. Употребата на укрепващи колани без етикет с гореописаните характеристики е забранена.

Коланът трябва да е на не повече от 5 години и да бъде в добро техническо състояние. Употребата на повредени колани е недопустима и нарушенията биват санкционирани.

 

Обикновено системите могат да понасят усилие на опън от 250 до 20 000 daN. (Единицата daN/деканютон), е за сила, като 1 daN=10 N. С достатъчна точност може да се приеме, че 1 daN = 1 кг усилие.

Най-често употребяваните текстилни системи за обезопасяване, които са необходими на превозвачите, са със сила на опън LC 2500 daN. Превозвачите често бъркат при избора на обезопасителна система, като взимат под внимание товароносимостта на текстилна лента – 5 тона, а не цялостна издръжливост на системата от колан и тресчотка, която е LC 2500 daN. Системи, които отговарят на LC 5000 daN, са с текстилна лента широка 80-100 мм и се използват изключително рядко, при обезопасяването на много специфични товари.

При обезопасяване на товара обърнете внимание и на LC – капацитета на динамично натоварване на системата, и на STF – силата на натягане на тресчотката. Силата на натягане на тресчотката е различна от капацитета на текстилната лента. Товароносимостта и силите на опън и натягане зависят и от това, как ще се използва коланът:

Праволинейно:

Кръгообразно: